FORMS

 1. Yüksek Lisans Tez Savunma Tutanağı: docpdf
 2. Doktora Yeterlik Sınavı Jüri Öneri Formu: docpdf
 3. Doktora Aday Yeterlik Sınavı Değerlendirme Formu: docpdf
 4. Doktora Yeterlik Sınav Tutanağı: docpdf
 5. Doktora Tez Önerisi Savunma Bildirim Formu: docpdf
 6. Doktora Tez Önerisi Savunma Tutanağı: docpdf
 7. Doktora Tez İzleme Komitesi Değerlendirme Tutanağı: docpdf
 8. Doktora Tez Savunma Tutanağı: docpdf
 9. İlişik Kesme Formu: docpdf
 10. Özel Öğrenci ve Misafir Öğrenci Başvuru Formu: html
 11. Tez Veritabanı Kabul ve İzin Formu: doc
ANKARA, TURKEY 06800
FD Building, Room 101
Tel: +90 (312) 290-2226   Fax: +90 (312) 266-4138   E-mail: