FORMS

 1. Yüksek Lisans Tez Savunma Tutanağı: docxpdf
 2. Doktora Yeterlik Sınavı Jüri Öneri Formu: docxpdf
 3. Doktora Aday Yeterlik Sınavı Değerlendirme Formu: docxpdf
 4. Doktora Yeterlik Sınav Tutanağı: docxpdf
 5. Doktora Tez Önerisi Savunma Bildirim Formu: docxpdf
 6. Doktora Tez Önerisi Savunma Tutanağı: docxpdf
 7. Doktora Tez İzleme Komitesi Değerlendirme Tutanağı: docxpdf
 8. Doktora Tez Savunma Tutanağı: docxpdf
 9. İlişik Kesme Formu: docxpdf
 10. Özel Öğrenci ve Misafir Öğrenci Başvuru Formu: html
 11. Tez Veritabanı Kabul ve İzin Formu: html
ANKARA, TURKEY 06800
FD Building, Room 101
Tel: +90 (312) 290-2226   Fax: +90 (312) 266-4138   E-mail: